Rekrutacja na studia -- pomoc

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Rejestracja na studia I i II stopnia rozpoczyna się od 01 maja 2017 r. i trwać będzie przez cały okres letni  do 01.10.2017 r.

Kandydat na stronie internetowej http://irk.euh-e.edu.pl rejestruje się, wprowadzając wymagane przez system dane. Każdy kandydat na studia, aby zarejestrować się i wypełnić formularz rekrutacyjny może skorzystać z komputera udostępnionego przez Uczelnię.

Przy rejestracji należy wypełnić dane osobowe,  kierunek studiów   z pominięciem: zdjęć oraz danych zasadniczej służby wojskowej.

 

KROK II DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH   

Dokumenty rekrutacyjne (patrz - wymagane dokumenty) należy dostarczyć osobiście w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji.

 Centrum Rekrutacji (pokój 110) dokumenty rekrutacyjne przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500 .

 

Uwaga !

Kandydaci na kierunki medyczne wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostarczają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki na wybranym kierunku.

KROK III - OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Kandydat wpłaca wpisowe na studia na rachunek bankowy EUH-E

                 Treść tytułu wpłaty wpisowego według podanej kolejności:

                 1. Nazwisko     2. Imię     3. Numer Pesel    4. Kierunek studiw

 Nr. rachunku: 07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank S.A. Oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

 

I stopień studiów – 200 zł; 
II stopień studiów – 150 zł;