Kontakt

Przyjmowanie dokumentów na studia I i II stopnia: 

DZIAŁ REKRUTACJI - Elbląg

ul. Lotnicza 2

tel. 055 23-93-810 lub 239 39 55

e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00 

Przyjmowanie dokumentów na studia podyplomowe:

Dziekanat Studium tel.: 55-239-39-56

e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 15.00