Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można znaleźć pełną informację o rekrutacji w EUH-E?

Pełna oferta rekrutacyjna: www.euh-e.edu.pl/pl/o_uczelni/rekrutacja/oferta_edukacyjna/
Zasady rekrutacji na studia: www.euh-e.edu.pl/pl/o_uczelni/rekrutacja/zasady_rekrutacji/

Najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji on-line

1) Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniana danych dotyczących wykształcenia w formularzu rejestracyjnym rekrutacji on-line jest pole - Instytucja wydająca świadectwo maturalne – w przypadku nowej matury instytucją wydającą świadectwo maturalne jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), a nie szkoła średnia do której uczęszczał kandydat. Należy z rozwijalnej listy w tym miejscu wybrać odpowiednią Komisję w zależności od miejsca zamieszkania.
2) Po utwożeniu konta należy się zalogować i uzupełnić dane osobowe i kontaktowe, oraz wybrać kierunek i kliknąć na zielony przycisk "Zapisz się" (po prawej stronie)
3) Daty w zakładce "wykształcenie" należy wpisywać zgodnie z opisem czyli Rok - Miesiąc - Dzień

Skąd pobrać podanie na studia?

Podanie na studia w formie elektronicznej, do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia znajduje się na stronie EUH-E pod adresem: www.euh-e.edu.pl/pl/o_uczelni/rekrutacja/druki_podan/
Podania na studia podyplomowe: www.euh-e.edu.pl/pl/studia_podyplomowe/studium_podyplomowe/druki_podan/

Co to znaczy "nowa" i "stara" matura?

Termin "nowa" matura oznacza maturę zdaną w po roku 2005. Wszystkie pozostałe roczniki maturalne to "stara" matura.

W mojej miejscowości nie ma ulicy. Co powinienem wpisać w polu ulica?

W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka. 

Co zrobić w przypadku, gdy nie pamiętam swojego hasła?

Pamiętaj aby w trakcie rejestracji podać swój prawidłowy adres e-mail oraz pytanie pozwalające na przypomnienie hasła. W przypadku utraty hasła po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na wcześniej podane pytanie system prześle nowe hasło na twój adres e-mail.

Czy dokumenty uprawniające do podjęcia studiów muszą zostać dostarczone osobiście?

TAK, ponieważ w momęcie rekrutacji załatwiamy formalnie wszystkie sprawy organizacyjne w tym między innymi:
- podpisanie umowy o naukę
- ustalenie terminów opłat
- Kandydat wpłaca w kasie uczelni wpisowe