Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

 1. załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane
 2. wybierz kierunek studiów na który aplikujesz
 3. wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie
 4. dokonaj opłaty rekrutacyjnej (dane do przelewu w aktualnościach
 5. skompletuj wszystkie dokumenty na wybrany kierunek

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

                                                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA

 

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

                                                                                    DOKUMENTY DO POBRANIA

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

 

                                                                                    DOKUMENTY DO POBRANIA

 

FIZJOTERAPIA - STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

                                                                                  DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

PEDAGOGIKA - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

 

                                                                                    DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PEDAGOGIKA - NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

 

                                                                                    DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PIELĘGNIARSTWO - STACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

                                                                                  DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PIELĘGNIARSTWOSTACJONARNE STUDIA  II STOPNIA (ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)- dokumenty do pobrania

                                                                                DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

POŁOŻNICTWOSTACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

 

                                                                                 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PSYCHOLOGIA - STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
  • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
  • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka - dokumenty do pobrania

                                                                       DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PSYCHOLOGIA - NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
  • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
  • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka - dokumenty do pobrania

                                                           DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - STACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) - OD 01.08.2021 ROKU
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

 

                                                                                 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

ZARZĄDZANIE - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)- OD 01.08.2021 ROKU
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

                                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4 Tura 5
1 Administracja cyfrowa od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
2 Administracja publiczna od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
3 Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
4 Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 04.11.2021 00:00
do: 07.11.2021 23:59
6 Bibliotekoznawstwo z informacją naukową od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
7 Cyberbezpieczeństwo od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
8 Doradztwo zawodowe z elementami coachingu od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
9 Fizjoterapia,stacjonarne, jednolite magisterskie, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
10 Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
11 Pedagogika, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
12 Pedagogika, niestacjonarne, pierwszego stopnia,profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
13 Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 04.11.2021 00:00
do: 07.11.2021 23:59
14 Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka B od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
15 Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka C od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
16 Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
17 Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 05.11.2021 00:00
do: 07.11.2021 23:59
od: 16.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 16.02.2022 00:00
do: 28.02.2022 23:59
18 Położnictwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 02.11.2021 10:00
do: 05.11.2021 10:00
19 Położnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
20 Psychologia sportu od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
21 Psychologia, niestacjonarne, jednolite magisterskie, profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
22 Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie, Profil praktyczny od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
23 Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
24 Zarządzanie bezpieczeństwem państwa od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
25 Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne od: 01.06.2021 08:30
do: 30.09.2021 23:59
od: 01.10.2021 00:00
do: 31.10.2021 23:59
od: 01.11.2021 00:00
do: 30.11.2021 23:59
od: 07.01.2022 00:00
do: 30.04.2022 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200