Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, niestacjonarne, jednolite magisterskie, profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-N3-PS
Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Pedagogika, Psychologia
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 10 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Psychologia

Od roku akademickiego 2019-2020 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

W ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student może uzyskać do 50% punktów ECTS, przekładając to na godziny zajęć w EUH-E maksymalnie do 30% godzin zajęć.

Co nas wyróżnia:

Wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów - praktyków i psychologów-badaczy

Organizacja studiów
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

Zakres
Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia uzależnień i zdrowia
  • psychologia edukacji i wychowania
  • psychologia organizacji i biznesu

Czas trwania. Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

Uprawnienia
Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia, biznesie i innych). Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii są przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERUNKU PSYCHOLOGIA znajduje się w zakładce > WYDZIAŁY > WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH > PSYCHOLOGIA

 

Pani mgr Joanna Gawlicka wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom, przygotowała materiał edukacyjny - szkoleniowy w formie filmowej.
Jak radzić sobie ze stresem, lękiem, niepewnością? - pobierz film