Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod II-S1-RAT
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Ratownictwo medyczne

 

Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych, niebojących się podejmować szybkich decyzji. Możliwość bezpośredniego ratowania życia drugiemu człowiekowi daje niesamowitą satysfakcję.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku („dziennym” lub „wieczorowym”) co zmniejszy obciążenie „weekendowe”. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają  zaangażowania studenta w dni powszednie. Kształcenie prowadzone jest czteroetapowo: student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedza medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy; zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach aby następnie rozpocząć warsztaty z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności na kolejnych etapach (trzeci i czwarty) pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespołach ratownictwa medycznego, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w innych oddziałach szpitalnych oraz w ramach praktyk zawodowych.

 

Przedmioty z podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ciała ludzkiego. Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji modeli wraz z wirtualnym stołem anatomicznym nauka jest przyjemna, choć nie zawsze możemy obiecać że lekka. Praca z człowiekiem w tym szczególnym okresie jakim jest nagłe i niespodziewane zachorowanie skutkujące stanem zagrożenia życia lub wypadkiem mogącym pozbawić naszego pacjenta pełni zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych ratownikowi medycznemu w jego pracy.  Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu  medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii.  Pamiętamy również,  że podstawy jak sama nazwa wskazuje są głównym elementem i aby stać się specjalistą na początku trzeba umieć wykonać takie czynności jak badanie pacjenta i poznać tajniki wykonania podstawowych zabiegów medycznych. Tok studiów przewiduje stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych naszych studentów. Jesteśmy uczelnią w której udało się zebrać pasjonatów- specjalistów z medycyny ratunkowej, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne, a teraz robimy to jeszcze lepiej, ciekawiej z większym rozmachem dzięki Nowoczesnemu Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Student ponadto ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów  realizowanych w czasie studiów:

 

Stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych

 

Pierwszy z modułu do wyboru dla studenta to mimo swej nazwy niekoniecznie kojarzącej się wprost z działaniami ratownika, stanowi dla niego w pracy duże wyzwanie. Coraz większą grupę w codziennej praktyce stanowią pacjenci chorujący na choroby przewlekłe i pacjenci onkologiczni. Stając oko w oko  z pacjentem u którego ból jest dominującym problemem i usłyszawszy co pacjent już otrzymał stajemy przed pytaniem na które nie zawsze każdy umie odpowiedzieć - Czy mogę podać kolejną dawkę środka przeciwbólowego, jeśli pacjent przyjął ich już tak wiele? Jak mam się zachować wobec duszności, niepokoju, obezwładniającego bólu? Na to i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach ze stanów nagłych w onkologii, jak postępować wobec pacjentów dializowanych czy objętych opieką paliatywną.      

 

 

Ratownictwo wodne i turystyczne

 

Drugi z modułów do wyboru dla studenta ratownictwa medycznego daje możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego. W trakcie edukacji odbędą się wszystkie wymagane zajęcia praktyczne oraz teoretyczne tj. organizacja ratownictwa wodnego, sprzęt, pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Zajęcia te częściowo realizowane są jako element obozu sprawnościowego. Zajęcia z tego modułu odbywają się od IV semestru.  W module tym zawarte są również elementy postępowania w przypadku zagrożeń środowiskowych, a pomysły na realizację zajęć mogą zadziwić niejednego dydaktyka.   

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.