Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizjoterapia,stacjonarne, jednolite magisterskie, profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-S3-FIZ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Fizjoterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 10 semestrów
Wymagany dokument
 • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 10:20)

Fizjoterapia

 

Fizjoterapia to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnych czynników fizycznych. Fizjoterapia jest obecnie dyscypliną naukową i stanowi integralną część działań podejmowanych we wszystkich obszarach medycyny.

 

W Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowancyh kładziony jest szczególny nacisk praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach. Dużo zajęć praktycznych jest realizowanych w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Elbląga. Zajęcia głównie odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) ale również ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w Studenckim Kole Naukowym.

 

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii (anatomia, fizjologia, biomechanika, patologia), nauk ogólnych (psychologia, socjologia, pedagogika) a przede wszystkim z zakresu podstaw fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne fizjoterapii, wyroby medyczne) i fizjoterapii klinicznej (fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w schorzeniach neurologicznych, fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii).

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

 

Czas trwania

5 lat (10 semestrów)

 

Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego (PEF – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny) jest przygotowany do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Perspektywy zawodowe:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, poradnie rehabilitacyjne, uzdrowiska)
 • hospicja i domu opieki
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przedszkolach
 • specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne
 • poradnie i zakłady pracy chronionej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • zakłady przyrodolecznicze i sanatoria
 • kluby sportowe
 • ośrodki i gabinety odnowy biologicznej
 • gabinety masażu, centra fitness, spa i wellness
 • stanowiska związane z organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prywatna praktyka

 

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykporzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów. 

 Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.