Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A

Szczegóły
Kod III-S1-POL-A
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 10:20)

Studia pomostowe położnictwo, ścieżka A

 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w roku akademickim 2022/2023 oferuje studia pomostowe na kierunku: położnictwo I stopnia.

 

Informacje ogólne:

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 2,5 letnią szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej.

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: dwa semestry

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym. Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

 

Praktyki zawodowe

Czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej ustala się indywidualnie dla każdego studenta po analizie przebiegu pracy zawodowej

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z

Działem Rekrutacji AMiSNS:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@amisns.edu.pl


dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • ·      Świadectwa dojrzałości (oryginał i kserokopia).

  ·        Świadectwo ukończenia szkoły medycznej (oryginał i kserokopia):

  Ø 2,5 letniego studium medycznego.

  ·        Aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  ·        Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

  ·        Dyplom pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał i kserokopia),

  ·        Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  ·        Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu i kserokopia ).

  ·        Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  ·        Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

   

   

  Badania:

  ·        zaświadczenie o szczepieniu WZW,

  ·        RTG klatki piersiowej (ważne 6 lat),

  ·        kał na nosicielstwo (trzy krotne badanie kału z książeczki sanepidowskiej),

  ·        zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.