Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod II-S1-RAT
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 2 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.05.2022 00:00 – 26.05.2022 10:20)

 

Ratownictwo medyczne I stopnia, stacjonarne

 

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie umiejętność niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają  zaangażowania studenta w dni powszednie. Kształcenie prowadzone jest etapowo. Student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedzą medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy. Zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności w kolejnych etapach pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w placówkach medycznych.

 

 

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI 

 


Przedmioty z podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ciała ludzkiego. Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji modeli wraz z wirtualnym stołem anatomicznym nauka jest przyjemna, choć nie zawsze możemy obiecać, że lekka. Praca z człowiekiem w tym szczególnym okresie jakim jest nagłe i niespodziewane zachorowanie skutkujące stanem zagrożenia życia lub wypadkiem mogącym pozbawić naszego pacjenta pełni zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych ratownikowi medycznemu w jego pracy.  Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu  medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii.  Pamiętamy również,  że podstawy jak sama nazwa wskazuje są głównym elementem i aby stać się specjalistą na początku trzeba umieć wykonać takie czynności jak badanie pacjenta i poznać tajniki wykonania podstawowych zabiegów medycznych. Jesteśmy uczelnią, w której udało się zebrać pasjonatów w dziedzinie ratownictwa medycznego, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

 

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności praktyczne w okresie 6 semestrów.

 

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod  i  technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

 

Student ponadto ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów realizowanych w czasie studiów:

1.       Stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych

2.       Ratownictwo wodne i turystyczne

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

 

 

Dlaczego warto studiować w naszej uczelni?

1.Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych.

 

2.Poznacie zasady współpracy z gronem lekarskim, pielęgniarskim i pozostałym personelem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych samodzielnie i na zlecenie lekarza,oraz z przedstawicielami zawodowych i niezawodowych służb i organizacji ratowniczych.

 

3.Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

 

4.Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI