Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna / Wydział Pedagogiki

Psychologia, jednolite magisterskie (dzienne)

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-01 do 2020-11-30

Język wykładowy

polski

Opis

Są to studia pięcioletnie przygotowujące do wykonywania zawodu psychologa. Kierunek ten będzie prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

 

Organizacja studiów

Zajęcia odbywać się będą w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

1) psychologia kliniczna

2) psychologia uzależnień i zdrowia

3) psychologia edukacji i wychowania

4) psychologia organizacji i biznesu

 

Czas trwania

Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

 

Uprawnienia

Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia i innych). Zainteresowani studenci będą mogli w czasie studiów uzyskać dodatkowo przygotowanie pedagogiczne – do pracy na stanowisku nauczyciela-psychologa. Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii będą przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

Zasady kwalifikacji

  •     podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  •     potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
  •     świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
  •     jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
  •     umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze
  •     załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz
  •     oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka