Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna / Studia Podyplomowe

Administracja publiczna

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2014-06-16 do 2018-10-31

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagane dokumenty:
1. Podanie rekrutacyjne /druk do pobrania ze strony/  -> http://www.euh-e.edu.pl/s/m/369/wzory-podan
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych -> kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z potwierdzeniem zgodności z oryginałem
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. 1 zdjęcie
5. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) + numer konta podany na stronie internetowej uczelni w zakładce Studia Podyplomowe