Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna


   powrót
Nazwa Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Opis Uczelnia niepubliczna, prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia (tytuł licencjata) oraz drugiego stopnia (tytuł magistra), w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) oraz studiów niestacjonarnych (zaocznych).
Adres 82-300 Elbląg ul. Lotnicza 2
Telefon +48 552393802
WWW www.euh-e.edu.pl
E-mail rektorat@euh-e.edu.pl

 Studia (53)   Jednostki prowadzące studia (4) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja publiczna podyplomowe zaoczne
Administracja, niestacjonarna I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Administracja, niestacjonarna II stopnia, (magisterskie uzupełniające) uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja, stacjonarna I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Administracja, stacjonarna II stopnia (magisterskie uzupełniające) uzupełniające magisterskie dzienne
ARTETERAPIA podyplomowe zaoczne
Asystent Rodziny podyplomowe zaoczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, stacjonarne I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ podyplomowe zaoczne
Diagnoza, edukacja osób z autyzmem (studia podyplomowe) podyplomowe zaoczne
Dietetyka podyplomowe zaoczne
Dietetyka (studia podyplomowe) podyplomowe zaoczne
Doradctwo Zawodowe podyplomowe zaoczne
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu podyplomowe zaoczne
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zaoczne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zaoczne
Fizjoterapia, jednolite magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Fizjoterapia, niestacjonarne I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Fizjoterapia, stacjonarne I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna podyplomowe zaoczne
Mediacje i negocjacje z elementami coachingu (studia Podyplomowe) podyplomowe zaoczne
NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ (ANGIELSKI) podyplomowe zaoczne
Opieka nad osobami starszymi - gerentologia podyplomowe zaoczne
Organizacja Działalności Rolnej podyplomowe zaoczne
razem: 53
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce