Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna


   powrót
Nazwa Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Opis Uczelnia niepubliczna, prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia (tytuł licencjata) oraz drugiego stopnia (tytuł magistra), w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) oraz studiów niestacjonarnych (zaocznych).
Adres 82-300 Elbląg ul. Lotnicza 2
Telefon +48 552393802
WWW www.euh-e.edu.pl
E-mail rektorat@euh-e.edu.pl

 Studia (32)   Jednostki prowadzące studia (4) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja publiczna podyplomowe zaoczne
Administracja, niestacjonarna I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Administracja, niestacjonarna II stopnia, (magisterskie uzupełniające) uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ podyplomowe zaoczne
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zaoczne
Dietetyka (studia podyplomowe) podyplomowe zaoczne
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu podyplomowe zaoczne
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zaoczne
Fizjoterapia, jednolite magisterskie (w trybie weekendowym) jednolite magisterskie dzienne
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna podyplomowe zaoczne
NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ (ANGIELSKI) podyplomowe zaoczne
Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu podyplomowe zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną podyplomowe zaoczne
Pedagogika, niestacjonarna I stopnia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika, niestacjonarna II stopnia (magisterskie uzupełniające) uzupełniające magisterskie zaoczne
Pielęgniarstwo, stacjonarne I stopnia (tryb weekendowy) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Pielęgniarstwo, stacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)-tryb weekendowy uzupełniające magisterskie dzienne
PLASTYKA I TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI podyplomowe zaoczne
Położnictwo wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Proces inwestycyjny - jego podstawy prawne i ekonomiczne podyplomowe zaoczne
Przygotowanie Pedagogiczne - przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. podyplomowe zaoczne
Psychodietetyka podyplomowe zaoczne
Psychologia Sportu podyplomowe zaoczne
Psychologia, jednolite magisterskie (dzienne) jednolite magisterskie dzienne
razem: 32
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce