European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

 

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 1 CZERWCA – 30 WRZEŚNIA 2022

 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

 prowadzi nabór na

 studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym)

 o profilu praktycznym.

 Studia realizowane są na

  

Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

 na kierunkach:

 

ADMINISTRACJA I STOPNIA

ADMINISTRACJA II STOPNIA

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 PEDAGOGIKA I STOPNIA

 PEDAGOGIKA II STOPNIA

 PSYCHOLOGIA NIESTACJONARNA

 ZARZĄDZANIE

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

oraz na

 

Wydziale Nauk o Zdrowiu

 na kierunkach:

 

FIZJOTERAPIA

 PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

 PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

 POŁOŻNICTWO

 RATOWNICTWO MEDYCZNE

* PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE:

ścieżka A, ścieżka C,

* POŁOŻNICTWO POMOSTOWE ścieżka A

KOSMETOLOGIA

* informacje w opisie studiów

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji
pok. 110 od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00
lub przesłać pocztą / kurierem w terminie 14 dni od dnia rejestracji na adres:

 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

z dopiskiem Centrum Rekrutacji

 

Więcej informacji pod nr telefonu:

55 239 38 10

55 239 39 55