Strona główna

 

Witamy na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej 

....................................................................................................................................................................................................................

Rejestracja na studia I i II stopnia rozpoczyna się od 01 czerwca 2016 r. i trwać będzie przez cały okres letni  do końca września 2016 r.

Oferta rekrutacyjna: www.euh-e.edu.pl oraz w postaci informatora

Dokumenty rekrutacyjne (patrz  - wymagane dokumenty) należy dostarczyć osobiście w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji. Przy rejestracji należy wypełnić dane osobowe, kierunek studiów  z pominięciem: zdjęć oraz danych zasadniczej służby wojskowej.

Centrum Rekrutacji (pokój 110) dokumenty rekrutacyjne przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500 .

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 Studia I stopnia /licencjat/

1. Podanie rekrutacyjne / druk podania do pobrania ze strony /

2. Świadectwo dojrzałości /oryginał, odpis wystawiony przez instytucję wystawiającą orginał lub duplikat/

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / dotyczy tylko kierunków medycznych /

Studia II stopnia /magisterskie/

1. Podanie rekrutacyjne /druk do pobrania ze strony/

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia

3. Świadectwo dojrzałości /oryginał, odpis wystawiony przez instytucją wystawiającą orginał lub duplikat/

4. Kserokopia dowodu osobistego

5. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

Studia podyplomowe

1. Podanie rekrutacyjne /druk do pobrania ze strony/

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. 1 zdjęcie

5. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)

...................................................................................................................................................................................................................

 UWAGA: wpisowe na studia należy uiśćić w kasie uczelni w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych (nie dotyczy studiów podyplomowych)

stopień studiów - 200 zł

 II stopień studiów - 150 zł

Studia podyplomowe - 120 zł (opłata na konto podane przy informacji o kierunku)